אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה

בבתים ובניינים רבים מותקנות פרגולות או בשמם האחר "מצללות", ללא ידיעה כי יש לקבל אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה. בבדיקה נבחנים היבטים נוספים, ויש צורך לקבל אישור של מהנדס מבנים כי אכן הפרגולה בטוחה. אנו בוחנים אף את החומרים ואת דרכי הקיבוע שלה לבטיחותכם ולבטיחות הציבור.

פרגולות מורכבות או פשוטות, מוקמות בבתים פרטיים או בביניים משותפים ולכל פרגולה יש את המאפיינים ואת החומרים שמייחדים אותה ולכן יש לבחון כל פרגולה חדשה וישנה אשר לא נבדקה על ידי מהנדס מבנים.

עיגון המצללה ויציבותה

סוגי הפרגולות האופייניים בארץ כגון :

  • פרגולות מעץ – קורות עץ מאסיבי לרוב עץ אורן
  • פרגולות העשויות מפרופילים מלבניים או מרובעים חלולים, מאלומיניום
  • פרגולות ממתכת מגולוונת או צבועה
  • פרגולות בשילוב מתכות אל חלד בשילוב זכוכית ועוד…

יש צורך להבין שהחומרים וצורות הפרגולות לעיתים מורכבות מאוד ויהיה צורך לבחון את תקינותם, אך יחד עם זאת לעיתים ישנם פרגולות כלל לא מסובכות אך בעלות משקל רב, והסכנה בדבר קריסה חלילה של מערכת פרגולה שכזאת או חלק מימנה די ברורה.

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה
אישור פרגולה מאלומיניום

יציבות המבנה והמצללה

מאידך הסכנות בדבר יציבות המבנה התומך את הפרגולה והקונסטרוקציה הקשורה אל העמוד או הקיר ועוד, צריכים להיבחן אף הם בדבר נשיאת משקלה העצמי ובהתאם יהיה על בעל המקצוע לשקול את המחברים ואת דרכי העיגון הנכונים להבטחת יציבותה הכללי, אנו בוחנים אף בשיקול בדבר בטיחותה בעת סופות ורוחות עזות, כאשר מופעלים על המערכת של המצללה לחצים מכיוונים שונים, אשר יכולים לערער את יציבותה ולהוות סיכון ופגיעה בנפש חלילה ולכן יהיה צורך לקבע בצורה נכונה ובעזרת מחברים תקניים, ובכך למעשה אתם מקבלים ביטחון ושקט נפשי ללא חשש שמה הפרגולה תקרוס.

אישור מהנדס

אם אתם זקוקים לבדיקה לצורך מתן אישור מהרשות בעירכם, או אינכם בטוחים בדבר חוזקה ויציבותה של המצללה בביתכם אל תהססו לפנות אלינו עוד היום לצורך הכוונה וקביעת פגישה ואנו נטפל ביעילות ללא כל מאמץ מצידכם, לקבלת אישור תיקני שיאבטח אותכם ואת בני משפחותיכם ואת הציבור.

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה

לעומת זאת פרגולה העשויה כל כולה ממתכת אל חלד כמו אלומיניום לרוב כלל אינה בעלת משקל עצמי גבוהה, אך במקרה זה יכולה להיות דווקא בעיה עם החיבורים בין פרופיל אלומיניום האחד אל השני, ובנוסף החומרים והאלמנטים ששמשו לקיבוע לעיתים חלשים ויהיה צורך להחליפם באחרים תקניים ובטוחים.

הבשורות של הרפורמה "החדשה" לתכנון ובנייה לבונה המצללות

הרפורמה לתכנון ובנייה שנכנסה לתוקף מביאה בשורות  לרשויות המקומיות, לוועדות התכנון המחוזיות ומסירה מעליהם את החובה בדבר אכיפה כפי שהייתה נהוגה עד לפני השינוי. ייחד עם זאת בעלי בתים ודירות ייהנו אף הם מהתיקון החדש שנכנס לתוקף בחודש יולי 2014 בהדרגה ועד ינואר 2016. הרפורמה מבטיחה להפחית מהסרבול ומשך הזמן של תהליכי היתרים לבנייה פרטית וציבורית, ובהמשך, כפועל יוצא מהייעול, גם להגדיל את היצע הדיור ולהפחית ממחירי הדירות.

האם אני חייב לקבל אישור מהנדס לפרגולה שבביתי ?

לאחר הבנה קצרה עם ההקלות שהרפורמות מציעות בדבר הקמת הצללה במגזר הביתי המסכנות חד משמעיות – כל אדם אשר ירצה לבנות פרגולה בביתו לא יהיה זקוק לקבל ההיתרים מהרשויות שבעירו, ויוכל לבנות את הפרגולה בעצמו או על ידי בעלי מקצוע ללא קבלת ההתרים שהיו בעבר.

פרגולה מאושרת אלומיניום
פרגולה מאושרת אלומיניום

יחד עם זאת יהיה על בעל הפרגולה לשכור את שירותיו  מהנדס בניין לצורך אישורו בדבר תקינות המצללה וחוזקה כפי שציינו לעיל וכפי שקובע החוק, קרי  – אנו בודקים את החיבורים בכל האזורים המבטיחים את יציבותה של המצללה שבביתכם ואת החומרים שמהם נבנתה הפרגולה.

בכדי להבין עוד על ההיבטים של התקנות החדשות להלן חלק מהרפורמה בדבר הקמת פרגולה לבתים ודירות פרטיות :

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

11.     (א)  הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

(2)   נבנה מחומרים קלים.

(ב)  הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים.

(ג)   קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

(ד)  הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מצללה

12.     הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;

(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

(2א)        כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה;

(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה
אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה
האם פרגולות ישנות חייבות אף הם אישור מהנדס?

אכן כן. פרגולות אשר נבנו קודם לתיקון החוק, אף הם חייבות בבדיקה ואישור של מהנדס, יש לזכור יציבות המצללה הינה הבטיחות שלכם והאחריות של הבעלים כלפי הציבור. למעשה אם חלילה פרגולה תקרוס בעת סופות וכיוצא בזה, האחריות הערכית והמשפטית הינה על בעל הנכס, בטח כאשר הפרגולה נמצאת בבנייני דירות כחלק מסגירה של מרפסת או כמערכת הצללה, די ברורה הסכנה והצורך באישורו של מהנדס מבנים, אשר יעניק לכם שקט וביטחון ויאשר כי אכן הפרגולה שלכם עומדת בתקנים ובדרישות החוק.

האם יתכן מצב בו הפרגולה לא תקבל אישור?

כן. לרוב אין הדבר קורה ורוב הפרגולות עוברות את הבדיקה ללא התערבותנו או תחת נתינת הערות קטנות לשיפור על ידינו, אשר יבטיחו את יציבותה ובטיחותכם.
יחד עם זאת לעיתים נדירות ישנם פרגולות אשר נבנו ועוגנו בצורה לא נכונה אל דאגה, אנו נעביר לכם דו"ח מפורט לגבי הליקויים שמצאנו לנכון לתקן, ואת דרכי התיקון שאותם תעבירו לבעל המקצוע שלכם.

לאחר התיקון נגיע לבדיקה חוזרת לאשר כי אכן בוצעו השיפורים בצורה בנכונה ובטוחה, ומכאן הדרך לאישורה תיסלל ללא כל בעיות, ואתם תהיו בטוחים כי המצללה שבדירתכם אכן חזקה ובטוחה לשימוש.

פרגולת עץ

לסיכום אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה

כפי שציינו כבר במאמר שלפניכם נדמה שדי ברורה הסיבה בדבר בדיקת המצללה שבדירתכם ואת הסכנות אשר יכולות לצוץ חלילה בעקבות טעויות או כשלים בעת הבנייה, או בעקבות פגעי מזג האוויר. בכל מקרה של חשש או לבטים אל תהססו לפנות אלינו עוד היום בנייד או בדף יצירת הקשר לצורך יעוץ חינם וקביעת פגישה.