יתרונות הבטון – מסגור בטון מבנה בו משתמשים במסגור בטון הוא מבנה בו משתמשים בבטון או בטון מזוין (המורכב ממלט, חול, חול ופלדה בצורת מוטות). אם משתמשים בבטון בבניית הבניין ובעמודים, קורות ויסודות, למבנה זה יש מבנה בטון. בבניינים עם מבני בטון, כל הקורות הראשיות וקירות הגזירה עשויים בטון. בבניין עם מבנה בטון, החלקים הבאים עשויים בטון: […]